1. ročník Akademie intervenční algeziologie

Ve čtvrtek 19. května se uskuteční první praktická část 1. ročníku Akademie intervenční algeziologie. Sekce intervenční algeziologie SSLB ČLS JEP pod taktovkou MUDr. Lejčka pořádá v českých podmínkách poměrně ojedinělou kadaverovou výukovou akci intervenčních metod, kurz si našel útočiště na Anatomickém ústavu 3. LF UK ve FNKV, kde konání zaštituje CLB KAR FNKV s vedoucím lékařem MUDr. Šimonem Kozákem.

Pokračování příspěvku…

PNS: Přednáška o NS technologii od Neurimpulse

Pro intervenční léčbu periferní neuropatické bolesti je v ČR nově dostupný sortiment italského dodavatele neurostimulačních technologií – Neurimpulse. Pokud se o něm chcete dozvědět více, podívejte se na firemní přednášku v článku.  Už jste podobný systém implantovali u některého ze svých pacientu? Ne? Ale kandidát ke screeningu Vás napadá, že?

Více o metodě:

https://www.neuromodulation.com/PNS

Pokračování příspěvku…

V roce 2022 se uskuteční 1. ročník Akademie Intervenční Algeziologie SSLB ČLS JEP!

Skvělá zpráva, letos se prvním rokem pořádá Akademie Intervenční Algeziologie!

Pod patronací prim. Lejčka z CLB FN Plzeň se pod IPVZ v dubnu 2022 otevírá poprvé kurz intervenční algeziologie. Na teoretické základy formou seminářů (4. – 5. 4. 2022) poté navazuje atraktivní a jedinečná akce v podmínkách ČR a to první část kadaverového workshopu fluoroskopicky a ultrazvukově navigovaných algeziologických intervencí (19. 5. 2022), který bude pořádat Anatomický ústav 3. LF ve spolupráci s CLB KAR FNKV.

Pokračování příspěvku…

Téma měsíce: Periferní nervová stimulace

V dubnu se zaměříme na periferní nervovou stimulaci, metodu poměrně krátce dostupnou českým algeziologům. Věděli jste, že počátek použití elektrického proudu k léčbě bolesti se datuje už do roku 46 našeho letopočtu? Tehdy léčitel Scribonius Largus v Mezopotámii s úspěchem přikládal Rejnoka elekrického pacientům s různými potížemi – od dnavé artritidy až po bolesti hlavy.

Pokračování příspěvku…

Impact of the pericapsular nerve group (PENG) block on postoperative analgesia and functional recovery following total hip arthroplasty: a randomised, observer-masked, controlled trial G. Pascarella,1 F. Costa,1 R. Del Buono,2 R. Pulitano

PENG blok je nová metoda ultrazvukově navigované regionální analgezie, při provedení předním přístupem (tříselná krajina), analgezie postihuje hlavně sensitivní artikulární vlákna n. obturatorius a n. femoralis, které mají na starosti inervaci přední části kloubního pouzdra a kyčelního kloubu.  Vyvíjejí se techniky i tzv. posterior PENG blokády, která je slibná a mohla by přinést kompletní analgetizaci kyčelního kloubu. Je PENG novým 3v1, resp. Fascia Iliaca?

Fascinující článek na téma perioperační analgetizace kyčelního kloubu teď a tady z produkce Anaesthesia, 2021.

Pokračování příspěvku…

Zaldiar od Stada