Ambulance Léčba bolesti

Řešíme bolesti rozmanitého charakteru i původu. Komplexní péče v příjemném prostředí je otevřena všem, koho trápí dlouhodobý omezující bolestivý stav. Specializujeme se na bolesti vyžadující zvláštní pozornost, naším cílem je Vaše úleva od bolesti a návrat do plnohodnotného života.

Diagnostika

Pomůžeme Vám stanovit diagnózu a navrhnout další možnou léčbu bolesti včetně specializovaných metod.

Léčení chronických i akutních bolestí

Léčíme bolesti nejrůznějšího charakteru a původu včetně onkologických bolestí, poúrazových bolestí i psychicky podmíněných stavů.

Výběr a dávkování léků

Pomůžeme vám vybrat nejvhodnější analgetika a určíme správné dávkování.

Komplexní přístup

Navrhneme Vám vhodnou kombinaci různých metod léčby bolesti. Zajišťujeme rehabilitaci, fyzioterapii i pohybové vyšetření.

Péče o psychiku

Spolupracujeme se špičkovými psychology a psychiatry.

Zvýhodněné balíčky

Nabízíme balíčky zákroků klientovi na míru, express objednání i mimo ordinační dobu či vystavení online receptu na základě telefonické konzultace.

Naši specialisté

Pracoviště léčbabolesti.cz je garantováno Doc. MUDr. Jiřím Kozákem, Ph.D., primářem Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, který je rovněž duchovním otcem celého projektu.

Spoluzakladatelem léčbabolesti.cz je MUDr. Šimon Kozák, vedoucí lékař týmu léčby bolesti Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV v Praze, působící rovněž ve Velké Británii, především v HCA London Bridge Hospital.

Kdy se na nás obrátit?

 • Máte potíže či bolesti i přes užívání běžné volně prodejné a dostupné léčby.
 • Bolesti jsou nepřiměřené či neadekvátní rozsahu poranění či onemocnění.
 • Máte bolesti, u kterých lze předpokládat jejich delší trvání s nutností dlouhodobé léčby – problematika bolestí onkologických, komplikované poúrazové stavy s předpokládanou dlouhou dobou hojení a rehabilitací celkového stavu a podobně.
 • Máte anamnézu, která poukazuje na možné obtíže při léčbě bolesti (alergie, nesnášenlivost analgetik, předchozí léčba chronické bolesti, závislosti, těhotné nebo kojící ženy, extrémní věkové skupiny, různá chronická onemocnění vyžadující zvláštní dohled a podobně).
 • Nevíte si přesně rady s volbou nebo dávkováním analgetik.
 • Kdykoliv nejste spokojeni s dosud užitými postupy, máte podezření na bolestivý stav komplikovaný jiným, včetně duševním, onemocněním, nebo jen zkrátka chcete názor skutečného specialisty na léčbu bolesti.

Naše služby

Nabízíme nadstandardní lékařskou péči a to jak kvalitou ošetření tak i přístupem ke klientovi.

Infuzní léčba může mít podobu terapie s myorelaxačně analgetickým, protizánětlivým, či antineuropatickým zaměřením. Terapii šijeme na míru dle převládajících obtíží každého pacienta.

Akupunktura je lékařská disciplína, vycházející z tradiční čínské medicíny, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou funkčních poruch organismu, bolestivých stavů, psychosomatických onemocnění, alergií, poruch imunity, návykových chorob a poruch motorických funkcí.

Její princip spočívá ve stimulaci přesně určených aktivních bodů na povrchu těla pomocí speciálních jehel. Tímto způsobem lékař působí na regulační subsystémy organismu a obnovuje humorální (látkovou), vegetativní a energetickou rovnováhu. Akupunktura je terapie pracující na principu harmonizace organizmu, vyprovokuje reakce, které jsou tělu vlastní a navozují v něm stav normy.

Akupunktura je sice invazivní metoda, ale obavy z bolestivé aplikace nejsou na místě. Aplikace jehel, které jsou velmi tenké, je na řadě míst lidského těla prakticky nebolestivá. Vnímání bolesti je velmi individuální a proto absolutně bezbolestné zavedení jehel nelze zaručit.

Ultrazvuk používáme hojně a rádi. Je nám nápomocen při diagnostice i navigaci během cílených obstřiků nervů, kloubů či jiných struktur. Když máme v ruce ultrazvuk, víme co děláme, protože do Vás vidíme. Je pro nás nepostradatelným diagnostickým partnerem k práci. Vidíme s ním např. zánět, tekutinu, otok, křeč svalu, nebo útlak nervu.

Bolest je symptom. Někdy není lehké určit její původ. Pokud to bude nutné a budeme potřebovat, abyste absolvovali cílené vyšetření neurologem, zařídíme ho. V našem týmu takové odborníky máme připravené Vám pomoci.

Bolest je v 80% spjata s onemocněním pohybového aparátu. Specialisté na pohyb a kinetiku Vašeho těla jsou lékaři odbornosti rehabilitace a tělovýchovného lékařství, fyzioterapeuti a chiropraktici. Úzce spolupracujeme s Centrem pohybové medicíny Pavla Koláře a disponujeme vlastním rehabilitačním programem. Ani v této oblasti Vás tedy nezklameme.

Více než nadpoloviční podíl Vašeho bolestivého stavu je problémem nikoliv somatickým, ale psychickým, či tzv. poruchou vnímání bolesti. My to víme. U většiny onemocnění je třeba léčit tělo i duši zároveň a toho se držíme. V našem týmu máme proto rovněž zkušeného psychologa zabývajícího se bolestivými stavy. Léčíme Vás komplexně a týmově, tělo i duši.

Komplexní bolestivé stavy jsou složitými onemocněními. My se snažíme pracovat v týmovém pojetí více specialistů z různých oborů. Každý ze specialistů vidí jiným úhlem pohledu problémy jednoho pacienta. Z této úzké spolupráce těží především naši pacienti. Spolupracujeme také s týmy fakultních nemocnic a specializovaných center, zkrátka víc hlav, víc ví. My se rozhodně nezdráháme se o našich pacientech poradit. Víme s kým, známe ty správné specialisty napříč obory.

Úzce spolupracujeme s tak úspěšnými a atraktivními pracovišti, jako je např. Centrum pohybové medicíny. Využíváme spolupráci k ještě sofistikovanější diagnostice a terapii, naše portfolio služeb a možnosti péče se tak rozšiřují o metody spolupracujícího pracoviště.

Medicína je týmová hra. My ji týmově hrajeme. Na co jsme krátcí, o tom se poradíme s nadřízenými pracovišti fakultních nemocnic.

Návaznost péče je logická, legitimní a správná cesta ve zdravotnictví, které funguje. Pokud Vaše obtíže přesahují naše diagnosticko-terapeutické možnosti, zajistíme konzultaci u navazujícího specialisty.

V tom vidíme smysl, tak je to správně.

Zvýhodněný roční balíček

Každého pacienta detailně klinicky vyšetřujeme, diskutujeme s ním, jaké má obtíže a vytvoříme si jasný obrázek a profil jeho bolesti. Stanovíme léčebný plán a eventuelně spektrum vhodných vyšetření a léčebných či diagnostických zákroků. Tomu říkáme individualizovaná péče.

V případě využití balíčku služeb Vás rádi objednáme, i když se bude zdát, že už není kam.

Služba k pohledání. Jaké jsou běžné objednací doby ke specialistovi léčby bolesti? Odpovíme za Vás. Jsou to 2 až 3 měsíce. U nás? Umíme to rychleji, než byste řekli švec.

Osobní lékař? Že to neexistuje? Ale kdeže. Pokud si naše služby předplatíte a jste v naší kartotéce již nějaký ten čas, léky Vám dorazí až pod nos, aniž byste museli ordinaci navštívit!

Ceník

Jedná se ilustrativní výčet námi poskytovaných služeb. Veškeré ceny se klient dozví vždy před zákrokem.

Každého pacienta detailně klinicky vyšetřujeme, diskutujeme s ním, jaké má obtíže a vytvoříme si jasný obrázek a profil jeho bolesti. Stanovíme léčebný plán a eventuelně spektrum vhodných vyšetření a léčebných či diagnostických zákroků. Tomuto říkáme individualizovaná péče.

Kontrolní konzultace a vyšetření specialistou na bolestivé stavy, kontrola probíhající terapie a další plán péče. To vše je náplní pravidelných kontrol stavu našich pacientů.

Terapie a péče o duševní zdraví je ve více než 50% případů stejně důežitá jako péče o tělo. V našem týmu tedy spolupracujeme také s kolegy specializace klinické psychologie. Síla je v týmovém a komplexním pojetí péče.

Infiltrace, nebo-li obstřik kolem kloubních struktur cílíme na senzitivní nervy, tj. na ty, díky a kvůli kterým bolesti cítíte. Ty se snažíme zablokovat a kloubní bolesti tak elegantně léčit, tedy cíleně, jak jen to jde.

Druhy infuzních terapií:

 • Myorelaxační terapie
 • Antineuropatická terapie
 • Analgetická terapie
 • Vasodilatační terapie
 • Rehydratační terapie

U rozsáhlých degenerativních onemocnění bederní páteře, tzv.spondylózy, je někdy potřeba páteřní kanál ošetřit větší dávkou lokálního anestetika s kortikoidy. Obstřik typu kaudální blokády toto umí. Zákrok se zpravidla provádí pod ultrazvukovou kontrolou pro zajištění skutečně správné a přesné aplikace analgetické směsi. Často je ho třeba opakovat. Nejvíce se hodí u tzv. stenóz páteřního kanálu, tedy jeho zúžení. Úlevu může však přinést na řadu měsíců.

Cílený obstřik pod ultrazvukem, cena se odvíjí dle náročnosti zákroku.

Trigger point je svalový bolestivý bod. Zpravidla jsou tyto místa extrémně citlivá a vyskytují se v horní části svalů zad. Tato místa generují křečovitost a ztuhlost, která se šíří a často blokuje přiřozené pohyby a optimální polohu trupu a končetin. Tato místa ošetřujeme cílenými obstřiky lokálně anestetickou směsí.

Nebo-li transkutánní elektrická nervová stimulace. Metoda velmi stará, přesto účinná. Stimuluje drobné nervy v tkáních a podporuje jejich regeneraci i snížení vnímavosti k bolesti. Lokální aplikace probíhá v 30 minutových intervalech elektrodami na kůži.

80% onemocnění spjatých s chronickými bolestmi je vázáno na pohybový aparát. Bez kvalitního vyšetření pohybového aparátu to tedy nejde. Léčba pohybového aparátu se potom praktikuje především fyzikálními metodami (aplikace energie do cílových struktur), cvičením a manuálními praktikami, tj. fyzioterapií. Léčebný plán je individuální, co pacient, to orginál.

V případě, že je nutný názor seniorního odborníka z erudovaného fakultního pracoviště, zajistíme ho. Názorů od zkušených kolegů není nikdy dost. Mezi lékaři jsou ceněni právě ty nejzkušenější. S těmi také spolupracujeme.

Máte CT, magnetickou rezonanci, nebo rentgeny již hotové? Pokud jejich interpretace u jiných specialistů nebyla dle Vašich představ, můžeme Vám s jejich vysvětlením pomoci. Nálezy s Vámi probereme a Vaše otázky rádi zodpovíme.

Naše péče je dlouhodobá a někdy její výčet vyžadují nejrůznější instituce, aby se mohly řádně zorientovat v tom, jak se Vám daří. Tyto zprávy jsou někdy velmi detailní a vystihují Váš zdravotní stav a funkční limitace. Na vyžádání Vám ji však vyhotovíme, a to vždy do příští návštěvy,

Tato služba je skutečnou vzácností a unikátem. Jsme původem anesteziologové, časem jsme se specializovali na léčbu bolestivých stavů. Nicméně v oboru sledujeme trendy a v kategorii léčby všech druhů bolestí si nenecháme nic ujít. Víme jak má ideální individualizovaná narkóza vypadat a to včetně cílené postanestetické péče a úlevy od bolesti po zákroku. Plán Vaší perioperační péče Vám namíru navrhneme. Potom stačí s naším plánem konzultovat ošetřujícího anesteziologa v místě zákroku, který s námi může postup dále konzultovat telefonicky.

Spolupracujeme s Oborovou zdravotní pojišťovnou (OZP). Spolupráce s dalšími zdravotními pojištovnami zatím nebyla navázána. I pro pojištěnce OZP naše péče bohužel není bezvýhradně hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění, jelikož některé naše služby jsou vysoce specializované a velmi nákladné.

Přejete si udělat radost někomu blízkému? Můžete mu zakoupit dárkový poukaz na naše služby. Vyberete libovolnou částku a zaplatíte on-line. Poukaz poté obdržíte na Vámi zadaný e-mail. Pro zakoupení klikněte zde.

Kam dál?

Chci se stát klientem

Zaujaly vás naše služby? Klikněte na tlačítko a objednejte se ke konzultaci.

Objednat ke konzultaci

Mám dotaz

Pokud máte dotaz či problém, který byste chtěl/a zkonzultovat, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím naší online poradny.

Poradna

Články v médiích

Poradna

Ptejte se našeho lékaře

Máte dotaz a potřebujete poradit?

Chcete zjistit, zda je pro Vás ambulance léčbabolesti.cz vhodná?

Napište mám přes kontaktní formulář. Vaše obtíže se pokuste popsat vlastními slovy, na úvod postačí stručný popis intenzity, lokalizace, charakteru a doby trvání bolesti.

Preferujete telefonický kontakt? Zavolejte nám na číslo 774 590 100.

* Tato pole jsou povinná.

Rezervace

Na první vyšetření je vždy nutné objednat se ke specialistovi léčby bolesti. Následné doporučení Vás poté bude směřovat k vhodné léčbě či vyšetření.

Pro konzultaci u nás nepotřebujete doporučení od praktického lékaře, velmi však uvítáme, pokud s sebou přinesete absolvovaná vyšetření z jiných pracovišť.

Bezpečnostní kód::
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Odeslat

Bezpečnostní kód::
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Odeslat

Bezpečnostní kód::
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Odeslat

Bezpečnostní kód::
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Odeslat

Kontakty

Adresa

Náchodská 867/26
193 00 Praha - Horní Počernice

MHD: zastávka Chvaly (60 m)
Autobusy jezdí ze stanice metra Černý Most

Parkování zdarma za ambulancí
(v areálu Chvalské tvrze, vjezd po levé straně ambulance)

E-mail

info@lecbabolesti.cz

Telefon

774 590 100

Kontaktní formulář

Ordinační hodiny

Pondělí Léčba bolesti 15:00 - 20:00
Úterý Neurologie 15:00 - 20:00
Středa Léčba bolesti 15:00 - 20:00
Čtvrtek Psychologie 08:00 - 20:00
Pátek Psychologie
Fyzioterapie
08:00 - 15:00
15:00 - 20:00

Fotogalerie

Naši partneři

Stada Pharma
Richter Gedeon
NechciBolest.cz
Novatin
Mylan
Pacientská organizace pro léčbu bolesti